Lielā talka 2023

22.aprīlī Latvijā notiks Lielā talka. Valdemāra pamatskolas skolēni, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki talkoja 20.aprīlī. Visi čakli strādāja skolas teritorijā – līdzināja kurmju rakumus, lasīja akmeņus un zarus no zāliena, grāba pērnās lapas, ravēja puķu dobes un cīnījās 🙂 ar celmiem.

Paldies visiem par ieguldīto darbu teica skolas direktore un aicināja visus uz pikniku.