Baltā galdauta svētki mūsu skolā

Skaista mana tēvu zeme
par visām zemītēm:
Plaši lauki, zaļi meži,
Zilis jūras ūdentiņš.

Ai, tēva zemīte, tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja sudraba ziedus!

Daiļa sēta arājami
Pašā kalna galiņā:
Visapkārti liepu koki,
Vidū ziedi ābelītes.

Dzīvosim, mēs, bāliņi,
Visi vienā pulciņā,
Lai palika tēvu zeme
Mūs mūžam nedalīta.

3.maija rītā pulcējāmies skolas aktu zālē, lai skandējot tautasdziesmas un dziedot dziesmas visi kopīgi uzklātu baltu galdautu un svinētu mūsu brīvību.

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!