Nodarbība par elektrodrošību

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.

Nodarbības laikā skolēni apskatīja dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēja tos un diskutēja par rīcību dažādās situācijās. Vieslekcija bija sadalīta trīs daļās – ievads par elektrību un elektrodrošību, pareiza rīcība ar elektroierīcēm, rīcība elektronegadījumos un to novēršana.

Pēc aktīvas dalības skolēni:

  • zinās, kā jārīkojas, ja notikusi elektroierīces sabojāšanās, vadu izolācijas bojāšanās, vadu pārraušana u.c.;
  • spēs rīkoties ar elektriskām ierīcēm, ievērojot drošības noteikumus;
  • varēs identificēt nedrošas situācijas un atrast drošāko risinājumu.

Paldies vieslekcijas pasniedzējam par interesanto nodarbību!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena