Projekts “Prieks sportot”

Valdemāra pamatkolā mācās bērni ar dažādām veselības un attīstības problēmām. Skolas vide ir pielāgota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, arī skolas sporta zāle, pēc iespējas, tiek pielāgota bērnu fiziskajām spējām. Bērnu fiziskās veselības uzlabošana vienmēr ir bijusi svarīga un aktuāla vispārējās attīstības veicināšanai. Nu jau piecu gadu garumā, skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Diāna Keiviša pēc savas iniciatīvas sarūpē skolai tik ļoti nepieciešamo inventāru, lai skolēni varētu fiziski attīstīties un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Valdemāra pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Diāna Keiviša izstrādāja projektu “Prieks sportot”. Projekts tika iesniegts projektu konkursā “Mana sapņu skola”, ko atbalsta Lielvārdes Attīstības fonds.

Rezultātā Valdemāra pamatskolai tika papildināts sporta inventārs 1320,00 Eur vērtībā. Iegādātas svaru bumbas, pielāgotie basketbola grozi bērniem ar kustību traucējumiem, basketbola grozu stīpas un bumbas, futbola bumbas, florbola bumbiņas, paklājiņi un konusi stafetēm.

Piektdien, 12.maijā Lielvārdes attīstības fonda priekšsēdētāja Ilze Kreišmane un vecāku padomes priekšsēdētāja Diāna Keiviša svinīgi pasniedza skolas bērniem sporta inventāru. Valdemāra pamatskolas skolēni, kā paldies sniedza mazu koncertiņu. Bērnu prieks par saņemto inventāru bija liels un neviltots, to varēja vērot sporta aktivitātēs pēc pasākuma.

Valdemāra pamatskola saka lielu paldies vecāku padomes priekšsēdētājai Diānai Keivišai un Lielvārdes Attīstības fonda priekšsēdētājai Ilzei Kreišmanei par atbalstu un līdzdalību skolēnu veselības veicināšanā.