Pēdējais zvans Valdemāra pamatskolā

Ābeļu zaros balti plīvuri smaržo,
Gaiļbikšu medus tā kā konfekte garšo.
Sīksīkas balsis putnu būrīšos čalo,
Tik ļoti gaidīts pirmais lidojums klāt!

(I.Ruka)

9.klases skolēni teica PALDIES skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem.

Apsveikumus un dažādus interesantus uzdevumus bija sagatavojuši skolas biedri.

9.klases skolēni vienojās kopīgā dziesmā ar saviem grupas biedriem.

Pēc svinīgā pasākuma uz nelielu cienastu tika aicināti skolotāji un skolas tehniskie darbinieki.

Pie skolas turpmāk ar krāšņajiem ziediem priecēs 9.klases skolēnu stādītā hortenzija.

Novēlam katram no jums atrast savu ceļu, kas vedīs uz panākumiem!

Audzinātājas Rita Pučekaite un Irēna Janpaule