Mācību priekšmetu radošās darbnīcas

Kad zeltainās pienenes jau pārziedējušas un draiskais vējš baltās pūkas izsējis skolas apkārtnē, 24.maijā norisinājās tradicionālais mācību priekšmetu radošo darbnīcu pasākums skolēniem un vecākiem ar mērķi – attīstīt skolēnu atraktivitāti, saliedētības un sadarbības prasmes.

Katra pedagoga profesionāli un veiksmīgi sagatavotie uzdevumi pozitīvi uzlādēja gan bērnus, gan vecākus.                                             

  • “Buratīno”. Šo darbnīcu vadīja skolotājs Armands Zariņš.
  • “Muzikālās pasakas”. Skolotāja Sandra Spruča.

  • “Plašā pasaule”. Skolotāja Sandra Roga.
  • “Riti raiti valodiņa”. Skolotājas Jana Čipāne un Vita Volkopa.
  • “Paņem mani līdzi”. Skolotājas Benita Otto un Gunita Ūbele
  • “Ja vari, tad dari”. Skolotājs Zintis Bergmanis.
  • “Dažādā māksla”. Skolotājas Dace Frīdenberga un Inga Lapena.
  • “Asini prātu”. Skolotājas Anda Strazdiņa un Rita Sandore

Pēc pasākuma visi kopīgi dalījāmies iespaidos cepot ugunskurā desiņas un ēdot pašu sagatavoto saldo ēdienu radošajā darbnīcā “Paņem mani līdzi”.

Paldies visiem par aktīvu iesaistīšanos un līdzdarbošanos pasākumā!

Direktores vietniece mācību darbā Rita Sandore