Mācību gada noslēguma pasākums

31.maijā skolā čaloja skolēni un pulcējās vecāki, lai nedaudz ieskatītos savu bērnu skolas dzīvē.

Mūzikas skolotāja Sandra Spruča, latviešu valodas skolotāja Jana Čipāne un interešu izglītības skolotāja Inga Lapena ar skolēniem bija sagatavojušas svētku koncertu.

 • 1. – 3.klases skolēni dejoja latviešu tautas deju “Peles brauca dzirnavās”.

 • 2. – 9.c klašu skolēnu orķestra priekšnesums.

 • Valentīns norunāja Pētera Brūvera dzejoli “Dzeņu skola”.

 • Koris izpildīja dziesmu ‘’Dari tā’’. Solo – Laura, Dmitrijs un Keita.

 • 5. – 8.c klašu skolēnu priekšnesums “Uzzīmēšu saulīti’’.

 • Sintija un Keita iepriecināja mūs ar dzejoli “Saules stars”.

 • Labi vārdi un paldies mammām no Aleksa un Deivida – latviešu tautas dziesmas par māmiņas mīlestību.

 • Koncerta noslēgumā visi kopā izpildījām dziesmu ‘’Par Pasaku Un Nesaku’’.

Pēc koncerta sekoja skolas direktores Benitas Lisovskas un direktores vietnieces mācību darbā Ritas Sandores mācību gada izvērtējums. Skolēni saņēma pateicības par labām un teicamām sekmēm.

Par labām un teicamām sekmēm pateicību no direktores saņēma :

Jogita Sīle

Tomass Keivišs

Sintija Vaņkova

Iveta Larionova

Keita Boļbana

Alekss Čihorija

Laura Kalniņa

Vilnis Kalniņš

 • Pēteris Studers
 • Daņila Ainozerovs
 • Vitālijs Boļbans
 • Renārs Grudulis
 • Valters Štībelis
 • Lauris Vēveris
 • Roberts Miļuks
 • Dmitrijs Jevdošenko
 • Liene Samanta Pokidova
 • Markuss Līcis

Par apzinīgu sabiedriskā darba un pienākumu veikšanu pateicības saņēma:

 • Aleksandra Švaiko, kura apzinīgi pavadīja ceļā uz skolu un mājup brāļus un skolasbiedrus.
 • Tomass Keivišs saņēma pateicību par līdzdalību dažādu projektu realizēšanā, kā arī par izveidoto foto izstādi “Atvadas skolai”.

Balvu saņem Egīls Lipiņš, kurš veica pastnieka pienākumus.

Mūsu skolas skolēni piedalījās arī dažādos ārpusskolas konkursos un pasākumos.

 • Meža dienu uzlīmju konkurss “Vai mežs izglābs pasauli?” Skolotāja Maija Auziņa.

Kitija Ivanova, Aleksandra Švaiko, Evelīna Grīnvalde, Linards Bārbals, Markuss Līcis, Simona Radionova, Tomass Keivišs, Vilmārs Kirilovs, Daniels Zelčs un Toms Matlavs

 • Mammadaba meistarklase vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Skolotāja Sandra Roga.

Meistaru diplomus saņēma – Liene Samanta Pokidova, Sintija Vaņkova, Mārtiņš Edvards Zeļenkovs, Keita Boļbana, Dmitrijs Jevdušenko, Iveta Larionova, Alekss Čihorija, Deivids Suščenko, Inguss Daņiļēvičs, Vilnis Kalniņš, Laura Kalniņa un Rainers Lavrinovičs

 • Satversmes tiesas rīkotajā domrakstu/zīmējumu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā!” (skolotājas Ināra Plūme un Maija Auziņa) piedalījās –

Sintija Vaņkova – tēma “Maize”, Keita Boļbana – tēma “Svētki ģimenē”, Liene Samanta Pokidova – tēma “Latvju tautu meitas”, Simona Radionova – tēma “Latvju tautu meitas”.

 • Džimbas drošības programmā Rīgā piedalījās (skolotājas Vita Volkopa un Anda Strazdiņa) –

Valters Štībelis, Lauris Vēveris, Roberts Miļuks, Daniels Pavlovs, Artūrs Komarovs, Daniels Švaiko, Dmitrijs Švaiko, Laura Kalniņa, Vilnis Kalniņš un Alekss Čihorija.

No veselības veicinošas skolas tīkla katrs skolēns saņēma informatīvu grāmatiņu par veselīgu uzturu “Vesels  ēdis!’’.

Priecīgu un neaizmirstamiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Neaizmirstam vasaras skaistākos mirkļus iemūžināt fotogrāfijās!