Izlaidums Valdemāra pamatskolā

Skola - tevī daļa no manas sirdsapziņas.
Tevī ik dienas dzīvīgums,
bērnu čalas un actiņas virmo,
un jauniešiem sapņi tik trausli, tik daudz.
Skola - tāpēc tu esi mums dārga,-
tāpēc tu esi mums balta,-
skola - caur tevi plūst gaisma
No mums  - mūsu Latvijai - 
Vakar, šodien un rīt!Viens no brīnišķīgākajiem pasaules brīnumiem ir mūsu bērni. Tie tāpat kā ziedi un koki šur tur parādās, rotā mūsu dzīvi un piepilda to ar īpašu nozīmi.

Šodien, 15.jūnijā, priecājamies par septiņiem jauniešiem, kas ir tik ļoti atšķirīgi, kā koki mežā, bet kopā veido skaistu jaunaudzi un gatavi turpināt augt un veidoties.

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Tomass –

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Ivo –

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Mikuss –

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Aleksandra –

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Markuss –

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Artūrs –

Apliecību par iegūto pamatizglītību un ziedus saņem Daniels –

Pateicības vārdi no Tomasa mammas Diānas –

Paldies klases/grupas audzinātājai Ritai Pučekaitei –

Paldies grupas audzinātājai Vinetai Bangai –

Absolventus sveic klases/grupas audzinātāja Rita Pučekaite –

Pateicības vārdi skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem –

Klases/grupas audzinātāja Rita Pučekaite