Zinību diena

2023.gada 1.septembrī

Valdemāra pamatskolā

Zinību diena

  • 8:40 – 9:15 Klases stunda. (skolēni, vecāki un klases audzinātāji)
  • 9:20 (apm. līdz 10:00) Svinīgais brīdis. (skolas iekšpagalmā vai skolas zālē)
  • 10:15 izbrauc no skolas skolēni ar privātām automašīnām
  • 10:15  izbrauc no skolas autobuss uz vilcienu 10:32 (Skrīveri, Aizkraukle)
  • 10:00 – 11:00 skolēnu un vecāku sarunas ar internāta skolotājiem, pedagogiem un administrāciju.
  • 11:00 Pusdienas.
  • 11:15 – 11:30 izbrauc no skolas autobuss uz vilcienu 11:44 (Lielvārde, Ogre, Rīga)