Klāt Miķeļdiena!

Valdemāra pamatskolā notika Miķeļdienas stunda visai skolai āra pagalmā.

Par skaistu rudens ražas izstādi bija parūpējušies skolēni kopā ar vecākiem, izveidojot dažādas neparastas kompozīcijas.

Mācību stundu vadīja skolotāja Benita Otto, kura iepazīstināja skolēnus ar Miķeļdienas tradīcijām un ticējumiem, kā arī ar neparastiem dārzeņiem, kurus varēja nogaršot. Skolas direktore pateicās skolēniem un viņu vecākiem par kopā izgatavotajiem darbiņiem.

Pasākuma noslēgumā visi tika cienāti ar ābolu plātsmaizi, kuru bija izcepuši 1., 2.kursa audzēkņi un skolotāja Gunita Ūbele.