Sirsnīgi sveicieni svētkos!

Ar darbu jums ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem - pilna sirds.
Ik zars no jūsu dzīves koka
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz!

 Skolotāj, lai izturība, entuziasms un radošuma dzirksts Tevi pavada ikdienas darbā!

     Sirsnīgi sveicieni svētkos!