Skolotāju diena

2.oktobrī Valdemāra pamatskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Gatavojoties svētku dienai, 7.-9.klašu skolēni veica skolotāju aptauju, lai noskaidrotu katra skolotāja bērnības lielāko blēņu.

Svētku pasākumā 7.-9.klašu  skolēni lasīja  skolotāju izdarītās blēņas, bet mazo klašu skolēniem bija jāuzmin, kurš no skolotājiem šo blēņu ir izdarījis. Pēc jautrās aktivitātes skolēni sveica skolotājus ar jautru dziesmu un košiem rudens ziediem.

Lielo klašu skolēni bija sagatavojuši īpašu sveicienu skolotājiem – skaistus vārdus par skolotāju profesijas sūtību un apsveikuma kartītes ar 7.-9.klašu skolēnu bildēm.

Ar skaļiem aplausiem un krāšņiem ziediem skolotāji, skolas darbinieki un skolēni sveica skolotāju Andu Strazdiņu ar titula “Ogres novada Gada pedagogs 2023” iegūšanu! Vairāk lasiet https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/pasvaldiba-godina-ogres-novada-gada-pedagogs-2023-laureatus-un-ilggadejos-pedagogus

Arodklases skolēni izcepa gardu ābolu plātsmaizi un aicināja skolotājus uz kafijas pauzi.

Skolotājas Jana Čipāne un Rita Pučekaite