Pie mums viesojās Mobilā dabas klase

Ķemeru Nacionālā parka dabas centra “Meža māja’’ Mobilā dabas klase pie mums ciemojās 17.oktobrī.

Kad dabā jau jūtama rudenīga vēsma, Mobilās dabas klases pedagogi mūs izglītoja par kokiem. Uzzinājām par koku dažādību, dižkokiem un to izmēriem. Mērījām kokus skolas teritorijā un meklējām koku lapas. Iepazināmies ar senu priedi, kurai varējām noteikt vecumu. Savas iegūtās zināšanas varējām pārbaudīt Mobilās dabas klases spēlē.

Paldies!

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena