Lāpu gājiens

Paldies Džastinam, Linardam un Vilmāram par ieguldīto darbu raksta veidošanā.

Skolotāja Rita Pučekaite