Daudz laimes, Latvija!

Meitenes, iepiniet Latviju savās bizēs,

Savās tējas krūzēs lejiet

Kopā ar liepziediem,

Saniet kā bites un dziediet,

Piepildoties līdz saknēm

Ar apziņu - es esmu Latvija!

Zīmējiet sauli ar krītu uz asfalta

Katru dienu no jauna, ja vajadzīgs ...
 
Puiši, turiet cieši savā stiprā dūrē

Latvijas spēku, lai nezūd -

Jums jāspēj to aiznest tālāk 

Kā lāpas liesmu, kā karogu,

Piepildoties līdz saknēm 

Ar apziņu - es esmu Latvija!

Esiet stalti kā ozoli, sargājiet mūsu zemi

Katru dienu no jauna, ja vajadzīgs...
/ Inta Švaža/