EIROPAS MEDUS BROKASTIS 2023

Bee Box (Latvijā dibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar biškopības produktu ražošanu un pārdošanu) biškope Baiba Sīmane pastāstīja skolēniem par to, kā top medus, kāda ir medusbišu dzīve stropā un to nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un, protams, piedāvāja nogaršot dažādus medus veidus un citus bišu produktus.

EIROPAS MEDUS BROKASTIS ir sociāli izglītojoša kampaņa, kuras mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus par bitēm, medu, bišu nozīmi tautsaimniecībā, kā arī organizēt medus degustācijas.

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena