Meteņi

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. Kaut arī ziema vēl neatkāpjas, gaisā jaušams pavasaris.

7.februārī pie mums viesojās Lielvārdes Kultūras nama folkloras kopa “Josta”.

Meteņi ir pēdējā diena, kad vēl var iet ķekatās jeb budēļos, jo budēļi pieder ziemas nodarbēm. Maskotie tēli mājai un saimei nes svētību, veselību, aizsardzību un nodrošina auglību, padzen visu slikto un ļauno.

Meteņi ir jautri un skaļi svētki. Arī mēs gājām rotaļās un dejojām, lai atmodinātu sevi un zemi. Lielījāmies un visi kopīgi iededzām uguni. Pēc jestrām aktivitātēm dzērām siltu tēju un ēdām ābolu plātsmaizi.

Pasākuma izskaņā Metenis visus pārsteidza ar “konfekšu lietu”.

Teksts: Gunita Ūbele

Foto – Ilga Gulbe, Inga Lapena