Lasīšanas svētki

LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” svinīgs noslēguma pasākums – ikgadējie Lielie lasīšanas svētki, mūsu skolā notika 2024. gada 17.aprīlī.

Šajā mācību gadā iesaistījās vairāki skolēni, kuri novērtēja un mums priekšā stāstīja un lasīja izvēlētās grāmatas. Viss novērtētākās grāmatas bija “Soliņš un miskaste’’, ‘’Klimpas kungs un burinieks’’, ‘’Pazudušais miedziņš’’, ‘’Skeleta Johana gaitas’’ un  ‘’Kinderlande’’.

Lasītāju žūrijā šajā mācību gadā piedalījās Sintija, Valentīns, Dmitrijs, Alekss, Deivids, Mārtiņš un Rainers. Skolēni – žūrijas dalībnieki aizpildīja vērtējuma anketu, kurā bija jāsniedz neliela informācija par sevi, izlasīto grāmatu nosaukumi, jāuzraksta, kāpēc savai izvēlētai grāmatai piešķir pirmo vietu un jānovērtē grāmatas vizuālais noformējums.

Pasākumā priekšā mums lasīja Rainers, Dmitrijs, Ernests Kaspars, Markuss un Valters. Par grāmatām stāstīja Keita, Liene Samanta un Iveta.

Lielu ieinteresētību par lasīšanu un lasītāju mapes veidošanu  ar skolotājas Benitas Otto palīdzību mums rādīja skolēni Renārs G., Renārs Š. un Mārtiņš.

Katrs no lasītājiem saņēma balviņu – lasītāja piezīmes un pildspalvu.

Pasākuma laikā skolotāja Sandra Roga dalījās ar atmiņām par savu izlasīto  bērnības grāmatu. Skolotāja Vita Volkopa bija sagatavojusi savas izlasītās grāmatas, kuras ieteica skolotājiem un mudināja visus mūs Lasīt! Atbalstīt! Iesaistīties!

Paldies!

Skolas bibliotekāre Inga Lapena

Foto –  Inga Lapena