Janvāris

8. janvāris – Sporta laureāta pasākumu cikls – basketbola spēles apmeklējums Ogrē.

14. janvāris – 3./4. klases skolēnu ekskursija uz Lielvārdes bibliotēku.

15. janvāris – Leļļu teātra izrāde „Pūces piens”.

16. janvāris – Pasākums „Pie barikāžu ugunskura”.

23. janvāris – „Rūķi dara brīnumus” – viesošanās pie Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām.

29. janvāris – 3./4. klases mācību ekskursija uz Ogri.