Novembris

Visi pasākumi notiks pa klašu grupām!

10.novembris – Mārtiņi.

11.novembris –Sportiskas aktivitātes“Lāčplēša kauss”.

11.novembris – Lāpu gājiens.

17.novembris – LR proklamēšanas 103.gadadienai veltīti svētku pasākumi.

30.novembris – Andrejdienas vakarēšana.