Maijs

1.maijs – Darba svētki.

3.maijs – Baltā galdauta svētki.

4.maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena.

5.maijs – Tīro roku diena.

8.maijs – Mātes diena.

9.maijs – Eiropas diena. Svinīgs brīdis skolas aktu zālē plkst. 15.00.

11.maijs – Skolēnu dzimšanas dienu svinības skolas aktu zālē plkst. 14.00.

12.maijs – Lekcija “Par drošību pie ūdens” plkst. 10.00 (jaunāko klašu skolēniem) un plkst. 11.00 (vecāko klašu skolēniem).

12.maijs – Pēdējais zvans 9.klašu skolēniem.

15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena.

26.maijs – Mācību priekšmetu radošās darbnīcas kopā ar vecākiem skolas stadionā plkst. 12.20.

31.maijs – Mācību gada noslēguma pasākums plkst. 9.00.

 

16.maijs – 25.maijs – Mācību priekšmetu un internāta skolotāju ekskursijas.