Pašvērtējums

Pašvērtējuma ziņojums 2019./2020.mācību gads

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2018.gads