Interešu izglītība

Valdemāra pamatskolas interešu izglītības nodarbību plāns
2021./2022.mācību gads

 

Pulciņa nosaukums 
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Velo pulciņš
R.Pučekaite
   
14.50 – 15.30
 
Sporta pulciņš
Z.Bergmanis
   
14.50 – 15.30
Origami
N.Mosberga
     
14.50 – 15.30
Koris
S.Spruča 
14.50 – 15.30
Kokapstrādes pulciņš
V.Zelčs
   
15.40 – 17.10 
 
Radošo darbu pulciņš
I.Plūme
     
14.00 – 14.40
Rotaļdeju pulciņš “c” klasēm
I.Lapena
 
15.40 – 16.10