Interešu izglītība

Valdemāra pamatskolas interešu izglītības nodarbību plāns
2021./2022.mācību gads
Pulciņa nosaukums
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Velo pulciņš
R.Pučekaite
 
 
14.50 15.30
 
Sporta pulciņš
Z.Bergmanis
 
 
 
14.50 15.30
Origami
N.Mosberga
 
 
 
14.50 15.30
Radošo darbu pulciņš
I.Plūme
 
 
 
14.00 14.40
Koris
S.Spruča
 
14.50 15.30
 
 
Rotaļdeju pulciņš “c” klasēm
I.Lapena
 
 
15.40 16.10