Interešu izglītība

Valdemāra pamatskolas interešu izglītības nodarbību plāns
2020./2021.mācību gads

 

Pulciņa nosaukums
 
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Velo pulciņš
R.Pučekaite

 

   
14.50 – 15.30
 
Dambretes pulciņš
E.Ķervāne
14.00 – 14.40
     
Sporta pulciņš
Z.Bergmanis
     
14.50 – 15.30
Ritmikas pulciņš
J. Čipāne
 
15.40 – 16.20
   
Kokapstrādes pulciņš
V.Zelčs
   
15.40 – 16.20
16.30 – 17.10

 

 
Radošo darbu pulciņš
I.Plūme
     
14.00 – 14.40
Rotaļdeju pulciņš “c” klasēm
I.Lapena
16.30 – 17.10