Karjeras izglītība

 Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.
  Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:
  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.
Ieskaties:

 

„Karjeras nedēļa 2019”

Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs no 14. līdz 18. oktobrim norisinājās ikgadējā „Karjeras nedēļa 2019”.

Šogad Valdemāra pamatskolas jauniešiem bija iespēja tikties ar 3 profesiju pārstāvjiem.

Uzaicinājām divu mūsu skolas izglītojamo vecākus – D. Močāni ( frizieri ) un D. Keivišu ( sociālo darbinieci ), lai pastāstītu par savām profesijām, profesionālajiem izaicinājumiem, prasmēm un iemaņām, kādām jābūt, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā, kā arī jauno uzņēmēju no Lēdmanes – M. Ziemeli, lai dalītos pieredzē par ceļu līdz savas profesijas iegūšanai, uzņēmuma veidošanu un attīstības plāniem nākotnē.

15. oktobrī pie mums viesojās sociālās darbinieces – D. Keiviša un M. Ivanova.

Ar spēles palīdzību skolēniem tika pateikts, cik ļoti svarīgi ir uzklausīt un saprast otru cilvēku un, ja ir problēmas, runāt par tām, meklēt palīdzību.

Skolēniem tika dots uzdevums, lasot uz dotajām lapiņām dažādas aktivitātes, mēģināt saprast, vai tas ir tas, ko dara sociālie darbinieki.

Kad uzdevums tika paveikts, kopīgi ar skolēniem izrunājām, kādi ir sociālā darbinieka pienākumi.

Pasākuma noslēgumā katrs tika pie medaļas.

Paldies darbiniecēm par ļoti interesanto savas profesijas izklāstu!

17. oktobrī skolēni tikās ar uzņēmēju M. Ziemeli no Lēdmanes, kurš vada IK „Ziemeļu akmens” – viņš ir jauniešu biznesa konkursa uzvarētājs.

Uzņēmējs pastāstīja par to, kur ir mācījies pirms sava biznesa izveides un kā var izveidot ražotni, izmantojot vietējos izejmateriālus.

Prezentācijas noslēgumā jaunais uzņēmējs uzaicināja jauniešus ciemos uz savu uzņēmumu.

Tās pašas dienas pēcpusdienā viesojās friziere D. Močāne.

Meitenes, tiekoties ar frizieri, uzzināja, kā pareizi rūpēties par matiem un kādus matu kopšanas līdzekļus labāk izmantot.

Pasākuma laikā bija iespēja darboties praktiski, veidojot frizūras.

Patīkamākais, kas sagaidīja meitenes, bija iespēja tikt pie skaistas frizūras, kuru veidoja friziere.

Paldies D. Močānei par nelielu, bet interesantu ieskatu skaistumkopšanas jomā!

Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele