Karjeras izglītība

 Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.
  Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:
  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.
Ieskaties:
„Karjeras nedēļa 2021”
 No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
 13. oktobrī pie mums skolā viesojās biškope I. Kalniņa.
 Viešņas stāstījums bija ļoti aizraujošs, un tā laikā skolēni izzināja visu par darbīgajiem kukaiņiem.
 Jauniešiem bija iespēja līdzdarboties. Sabīne un Toms izmēģināja spēkus rāmīšu iestiepļošanā, to sagatavošanā ievietošanai bišu stropā.
  Toms biškopja spectērpā.

 Paldies I. Kalniņai par bišu vasku un bišu vaska šūnu plāksnēm. Uz Ziemassvētku laiku taps sveces. 

Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele

 

 

 Lieldienu aktivitātes karjeras izglītībā
 Svētku tuvošanās bija lieliska iespēja skolēniem, kuru sapņu profesija ir “Pavārs”, praktiski darboties skolas mācību virtuvē, lai pagatavotu Lieldienu cepumus.
  Egils, Dmitrijs un Iveta iejauca mīklu cepumiem –
 Liene un Evelīna izcepa cepumus –
Vilmārs, Liene, Iveta un Džastins dekorēja tos ar glazūru  –
 Lieldienu cepumus glīti iesaiņojām, lai varētu ar tiem iepriecināt mājiniekus –

Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele

 

 “Karjeras izglītība 2020”
 No 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notika attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad bija veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus un ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis bija “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.
 Karjeras nedēļas ietvaros 2. – 5. klašu, 2. – 5. c klašu, 5. – 9. c klašu un 8. – 9. c klašu skolēni atklāja pārējiem klasesbiedriem, kas ir viņu  sapņu profesija.

 Skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas, spēlējot dažāda veida spēles par profesijām.

 Paldies aktīvajiem un darbīgajiem jauniešiem!  🙂
Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele

 

 “Ēnu diena 2020”
 Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta “Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.
 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
 Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
 Mūsu skolas skolniecei Karolīnai bija lieliska iespēja ēnot pavārus ātrās apkalpošanas kafejnīcā “Panna”, kas atrodas Lielvārdē.
 Karolīna stāsta: “Esmu ļoti priecīga par šo iespēju. Palīdzēju griezt desu zupai, mizoju dārzeņus, gatavoju desertu, fasēju kastēs cepumus “Riekstiņi”, piedalījos jauna ēdiena izmēģināšanā”.
 Uz jautājumu, vai Karolīna pieļauj iespēju izvēlēties šo profesiju, viņa atbild, ka ar lielāko prieku, jo patīk darbs ar cilvēkiem un gatavot dažādus ēdienus.
 Šefpavāre apliecinājumā bija uzslavējusi Karolīnas čaklumu, precizitāti un labās komunikācijas spējas ar darbiniekiem, kā arī piedāvāja iespēju pie viņiem strādāt vasaras brīvlaikā.
Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele

 

„Karjeras nedēļa 2019”
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs no 14. līdz 18. oktobrim norisinājās ikgadējā „Karjeras nedēļa 2019”.
Šogad Valdemāra pamatskolas jauniešiem bija iespēja tikties ar 3 profesiju pārstāvjiem.
Uzaicinājām divu mūsu skolas izglītojamo vecākus – D. Močāni ( frizieri ) un D. Keivišu ( sociālo darbinieci ), lai pastāstītu par savām profesijām, profesionālajiem izaicinājumiem, prasmēm un iemaņām, kādām jābūt, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā, kā arī jauno uzņēmēju no Lēdmanes – M. Ziemeli, lai dalītos pieredzē par ceļu līdz savas profesijas iegūšanai, uzņēmuma veidošanu un attīstības plāniem nākotnē.
15. oktobrī pie mums viesojās sociālās darbinieces – D. Keiviša un M. Ivanova.
Ar spēles palīdzību skolēniem tika pateikts, cik ļoti svarīgi ir uzklausīt un saprast otru cilvēku un, ja ir problēmas, runāt par tām, meklēt palīdzību.

Skolēniem tika dots uzdevums, lasot uz dotajām lapiņām dažādas aktivitātes, mēģināt saprast, vai tas ir tas, ko dara sociālie darbinieki.

Kad uzdevums tika paveikts, kopīgi ar skolēniem izrunājām, kādi ir sociālā darbinieka pienākumi.

Pasākuma noslēgumā katrs tika pie medaļas.

Paldies darbiniecēm par ļoti interesanto savas profesijas izklāstu!

 

 

17. oktobrī skolēni tikās ar uzņēmēju M. Ziemeli no Lēdmanes, kurš vada IK „Ziemeļu akmens” – viņš ir jauniešu biznesa konkursa uzvarētājs.

Uzņēmējs pastāstīja par to, kur ir mācījies pirms sava biznesa izveides un kā var izveidot ražotni, izmantojot vietējos izejmateriālus.
Prezentācijas noslēgumā jaunais uzņēmējs uzaicināja jauniešus ciemos uz savu uzņēmumu.

 

Tās pašas dienas pēcpusdienā viesojās friziere D. Močāne.

Meitenes, tiekoties ar frizieri, uzzināja, kā pareizi rūpēties par matiem un kādus matu kopšanas līdzekļus labāk izmantot.

Pasākuma laikā bija iespēja darboties praktiski, veidojot frizūras.

Patīkamākais, kas sagaidīja meitenes, bija iespēja tikt pie skaistas frizūras, kuru veidoja friziere.

Paldies D. Močānei par nelielu, bet interesantu ieskatu skaistumkopšanas jomā!

Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele

 

“Ēnu diena 2019”

 

 13. februārī visā Latvijā notika „Ēnu diena 2019”.
 Mūsu skolas jaunieši Karolīna un Raivis devās uz Lielvārdi, lai „ēnotu” Sociālā dienas aprūpes centra sociālo darbinieci Ingu Vairogu. Karolīna un Raivis aktīvi iesaistījās dienas centra ikdienā.
  Iepazinās ar cilvēkiem, palīdzēja vadīt atbalsta grupu „Dzīvesprasmes” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, veidoja Valentīndienas dāvaniņas.

   Inga Vairoga pateicas jauniešiem par ieguldīto darbu!

 Kad jaunieši bija atgriezušies skolā, kopīgi aizpildījām „Ēnu dienas 2019” atspoguļojuma lapu, lai novērtētu ieguvumus un apkopotu iegūto informāciju.
Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele