Būvdarbi

1Iegūstamā kvalifikācija – REMONTSTRĀDNIEKS.

Iepriekšējā izglītība – pamatizglītība.

Īstenošanas ilgums – divi gadi.

Programmas veids – profesionālās pamatizglītības programma.

Valoda – latviešu.