Izglītojamo ieguvumi

Izglītojamie saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

  • atrodas daļējā valsts apgādībā;
  • saņem bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā;
  • saņem internāta pakalpojumus;
  • saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus;
  • tiek apgādāti ar mācību līdzekļiem un internāta mīksto inventāru;
  • saņem 100% ceļa izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, uz ārstniecības iestādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju.