Izglītības programmas

Vispārējās pamatizglītības programmas:

  1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
  2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911

Profesionālās pamatizglītības programmu:

  1. Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas kods 22811021;

Skolā ir iespēja izmantot IT tehnoloģijas: interaktīvās tāfeles, dokumentu kameru, multimediju projektoru, datortehniku, planšetdatorus.

Izglītojamie saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

  • atrodas daļējā valsts apgādībā;
  • saņem bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā;
  • saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus;
  • tiek apgādāti ar mācību līdzekļiem un internāta mīksto inventāru;
  • saņem 100% ceļa izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, uz ārstniecības iestādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju.