Valsts pārbaudes darbu norise

“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā” nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:

1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):  

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26. maijā;
 • vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;
 • franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;

2.  latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29., 30. maijā, 1. un 2. jūnijā;

3.  matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

1. latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

2. matemātikā (rakstiski) –  2023. gada 14. jūnijā;

3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16. jūnijā, mutvārdu daļa – 16. jūnijā;
 • vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16. jūnijā, mutvārdu daļa – 16. jūnijā;
 • franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16. jūnijā, mutvārdu daļa – 16. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:

1. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

2. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā;

3. programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;

4. sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

5. ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, praktiskā daļa – 23. maijā;

6. ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

7. dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 29. maijā;

8. matemātikā (rakstiski):

 • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 1. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 2. jūnijā;

9. svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;
 • angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7., 8. jūnijā;
 • franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;
 • vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;
 • krievu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 9. jūnijā;

10. bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 12. jūnijā, praktiskā daļa – 13. jūnijā;

11. kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;

12. fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. jūnijā, praktiskā daļa – 16. jūnijā.

13. vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

1. svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • krievu valodā  (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • svešvalodā (vācu, franču vai krievu), ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās (kombinēti), – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 11. jūlijā;

2. programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 21. jūnijā;

3. bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 22. jūnijā;

4. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 26. jūnijā;

5. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 26. jūnijā;

6. dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 27. jūnijā;

7. sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 28. jūnijā;

8. matemātikā (rakstiski):

 • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 29. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 29. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 30. jūnijā;

9. vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā;

10. ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 4. jūlijā;

11. kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 5. jūlijā;

12. fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 6. jūlijā;

13. ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 7. jūlijā.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās

Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 21.2., 21.3. un 21.4. apakšpunktam notiek:

1. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

2. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 15. maijā;

3. matemātikā (rakstiski):

 • vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1. jūnijā;
 • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 1. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 2. jūnijā;

4. svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;
 • angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7. un 8. jūnijā;
 • franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;
 • vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ šo noteikumu 6. punktā minētos centralizētos eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

1. svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • svešvalodā (vācu vai franču), ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās (kombinēti), – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 11. jūlijā;

2. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 26. jūnijā;

3. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 26. jūnijā;

4. matemātikā (rakstiski):

 • vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 29. jūnijā;
 • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 29. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 29. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 30. jūnijā.

Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 26.1.2. apakšpunktam notiek:

Obligātie centralizētie eksāmeni:

1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

 • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 14. un 15. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. martā, mutvārdu daļa – 16. un 17.martā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. martā;

2. latviešu valodā (rakstiski) – 2023. gada 21. martā;

3. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 24. martā;

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

1. centralizētie eksāmeni:

 • ķīmijā (rakstiski) – 2023. gada 25. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) – 2023. gada 12. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) – 2023. gada 15. jūnijā;
 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā;

2. eksāmeni:

 • informātikā (kombinēti) rakstu daļa – 2023. gada 17. maijā, praktiskā daļa 17. maijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 2023. gada 22. maijā.

Eksāmenus mācību priekšmetos, kas noteikti Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 26.1.2.2. apakšpunktā, organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2023. gada 17. maija līdz 19. jūnijam.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ šo noteikumu 8.  punktā minētos valsts pārbaudes darbus vispārizglītojošos mācību priekšmetos nevar kārtot noteiktajos laikos, valsts pārbaudes darbi notiek:

Obligātie centralizētie eksāmeni:

1. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 11. aprīlī;

2. latviešu valodā (rakstiski) – 2023. gada 14. aprīlī;

3. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 18. aprīlī;

4. svešvalodā (vācu, franču vai krievu), ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās (kombinēti), – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. aprīlī;

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

1. centralizētie eksāmeni:

 • bioloģijā (rakstiski) – 2023. gada 22. jūnijā;
 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) –  2023. gada 3. jūlijā;
 • ķīmijā (rakstiski) – 2023. gada 4. jūlijā;
 • fizikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūlijā;

2. eksāmeni:

 • informātikā (kombinēti) – 2023. gada 21. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 2023. gada 28. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 2023. gada 7. jūlijā.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr.778 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā”, pieejams ŠEIT.