Skolas vēsture

19. gadsimta beigās Lieljumpravā minētas divas skolas – vecā Daugavas skola un jaunā Nikolaja skola. Tā uzcelta 1862.gadā kā neliela koka celtne, pakāpeniski pārbūvēta un paplašināta. Jumpravas barons fon Fītinghofs uzdāvināja skolai 3 pūrvietas zemes, 40000 ķieģeļu un citus materiālus. Pagasta sabiedrībai bija jāpieved materiālus un jāmaksā amatniekiem.

1914.gadā, kad vācieši atkāpās, viņi izsūtīja spēcīgākos cilvēkus uz Kurzemi, bet vecos atstāja un novietoja Nikolaja skolā. Apkārtējās mājas nodedzināja, bet skolas ēku atstāja. Skolu pēc 1.Pasaules kara atvēra 1919.gadā.

1934./35.gadā skola tika paplašināta, uzbūvējot otro stāvu. Pēc pārbūves skola saucas – Valdemāra sešklašu pamatskola.

1944./45.m.g. skolu dēvē par Valdemāra nepilno vidusskolu. 1948./49.m.g. skola tiek pārdēvēta par Jumpravas septiņgadīgo skolu. 1975.g. rudenī tika uzcelta jauna skola Rītupītes krastā – Jumpravas astoņgadīgā skola ar 480 skolēnu vietām – nākotnes skola jumpraviešiem.

1975.gada rudenī uz vairāk kā 100 gadus veco Jumpravas skolas ēku pārcēlās Viskāļu palīgskola. Mācības notiek no 4. – 8.klasei, skolēnu skaits vidēji 50. Skolas nosaukums Jumpravas internātpalīgskola. Pirmais izlaidums notika 1981.gadā.

No 1975. – 2016.gadam vairrākārtīgi mainījies skolas nosaukums: Jumpravas internātpalīgskola, Jumpravas palīgskola,   Jumpravas speciālā internātpamatskola, Jumpravas internātpamatskola.

No 1989.gada – 2000.gadam notiek skolas ēku un palīgsaimniecības ēku paplašināšana, uzcelts sporta laukums, sporta zāle, iekārtoti kabineti, klases.

Skolā tiek piedāvātas apgūt 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas, 5 speciālās pamatizglītības programmas un profesionālo pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”.

Skola līdz 2009.gada 1.augustam bija vienīgā izglītības iestāde, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem Ogres rajonā.  No 2009.gada  līdz 2021.gadam skolas dibinātājs ir Lielvārdes novada pašvaldība. No 2021.gada skolas dibinātājs ir Ogres novada pašvaldība.

Mainoties Ministru kabineta noteikumiem, no 2019.gada 1.augusta skola atgūst vēsturisko nosaukumu – Valdemāra  pamatskola.