Tradīcijas

  • Zinību diena – ekskursijas pa Latviju.
  • Skolotāju diena.
  • Gadskārtu ieražu pasākumi (Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas).
  • Valsts svētku svinēšana.
  • Skolēnu dzimšanas dienu pasākumi.
  • Mācību priekšmetu pasākumi.
  • Ābecītes svētki.
  • Pēdējais zvans.
  • Izlaidums.
  • Līdzdalība skolas teritorijas / Jumpravas pagasta teritorijas sakopšanas darbos.