Bērnu žūrija

2022./2023.mācību gads

  • Skolas bibliotēka saņēma aktuālāko grāmatu kolekciju. Kolekcijā ir 32 pieredzējušu un profesionālu bērnu un jauniešu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas.
  • Grāmatu lasīšanā iesaistās skolēni, pedagogi un bērnu vecāki.
  • Skolēni līdz janvāra beigām izlasa 6 izvēlētās grāmatas un aizpilda elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu.